Är du orolig för någon
som väger för mycket?

Övervikt och obesitas är inte sällan kopplat till skam och skuld. Välmenande tips eller förmaningar kan därför lätt uppfattas på fel sätt, även om de framförs av ren omtanke. Så hur bör man då gå tillväga om man känner någon som lever med obesitas och är orolig för den personens hälsa?

Det första man kan fråga sig är om man är rätt person att ta upp frågan. Är du nära vän, partner eller är ni ”bara” kollegor på jobbet? Kanske finns det någon som känner personen bättre och därmed är bättre lämpad?

Om du är rätt person, förbered dig inför samtalet genom att läsa på om obesitas och hur sjukdomen kan behandlas. Riksförbundet Obesitas Sverige har mycket bra information och en stödlinje man kan ringa till. Försök att hitta exempel som hjälper dig att sätta ord på din oro.

HOBS

Riksförbundet Obesitas Sverige har sedan 1995 arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter i syfte att tillgodose behoven hos personer som lever med övervikt och obesitas. Visionen är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård. På hobs.se hittar man information om forskning, behandling och förbundets arbete. Man kan även ställa frågor till olika experter, få hjälp via en stödlinje och skapa ett konto som gör det möjligt att få kontakt med andra via olika forum.
>> https://www.hobs.se

Välj en bra tidpunkt och en plats där ni kan prata i lugn och ro. Var tydlig med varför du känner dig orolig och att du tar upp frågan för att du bryr dig om personen. Var beredd på att det kan bli jobbigt, att din vän kanske blir ledsen, arg eller går därifrån. Om din vän är villig att prata, tänk då på att låta hen göra det och övergå till att lyssna. Om det passar kan du berätta om det du lärt dig av det du läst på om sjukdomen, vad du vet om behandling och tipsa om de hemsidor du besökt.

Oavsett hur samtalet går kan det vara bra att ta upp det igen, vid ett senare tillfälle. Att påminna den som kanske blev ledsen eller arg, att du bara menar väl. Eller berätta hur skönt du tyckte det var att ni kunde prata om saken. Fråga om det är något du kan göra för att hjälpa till, som att söka information, boka tid hos vårdcentralen eller se till att ni båda kommer ut på en daglig promenad.