Kan man behandla
ett för högt BMI?

Behandling vid obesitas kan delas in i tre olika steg. Det första och grundläggande steget, är så kallade livsstilsförändringar. Hit räknas nya matvanor, ökad rörelse och olika former av beteendeförändringar. Som andra steg består behandlingen av en kombination av livsstilsförändringar och läkemedel. Det tredje steget utgörs av kirurgisk behandling, även detta i kombination med livsstilsförändringar och ibland även läkemedel. Här kan du läsa mer om de olika behandlingsstegen och när de är aktuella. (1-11)

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar handlar i första hand om att ändra mat- och motionsvanor i syfte att minska energiintaget och öka energiförbrukningen. 

Några grundläggande sätt att minska energiintaget är att äta regelbundna måltider, begränsa portionsstorleken, alltid äta grönsaker till varje måltid, byta läsk och saft mot vatten och äta mindre godis, choklad, glass och bakverk. 

För att öka energiförbrukningen behöver man röra sig mer, minst 30 minuter per dag. Även lätt fysisk aktivitet som att cykla eller promenera gör att konditionen förbättras och att kroppens förbränning ökar. (1, 2) 

Vid behandling av obesitas kan man även få fysisk aktivitet utskrivet på recept, så kallat FaR.

För att ändra de beteenden som bidragit till att man utvecklat obesitas, krävs ofta även stöd utifrån. Många vårdcentraler erbjuder hjälp att lägga om kost, motion och tankebanor, både enskilt och i grupp. De kan också vidarebefordra kontakt med dietist, sjukgymnast och psykolog. Hör av dig till din vårdcentral om du vill veta mer.

Läs mer om kost och motion vid behandling av fetma


Fysisk aktivitet på recept , FaR

Genom att öka den fysiska aktiviteten kan många sjukdomar både behandlas och förebyggas. Obesitas är en av dem. Fysisk aktivitet på recept, FaR , innebär att man får ett recept på träning som en del av behandlingen. Aktiviteten anpassas till de förutsättningar och önskemål man själv har och kan innefatta allt från promenader till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong , yoga eller trädgårdsarbete. Det är dock viktigt att aktiviteten höjer pulsen. FaR kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor eller annan legitimerad vårdpersonal.

Vill du veta mer om FaR, kontakta din vårdgivare eller läs mer här >>

STÖD AV DIETIST ONLINE

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadsfritt!

Eatit passar dig som behöver stöd med att skapa goda levnadsvanor. Grundtanken är att det ska vara enkelt att fatta hälsosamma beslut. Fokus ligger på långsiktiga lösningar i stället för snabba dieter.

Eatits grundprogram är på 11 veckor och behandlar alla grundläggande områden som enligt forskning har störst inverkan på en hållbar viktminskning på lång sikt. Under dessa 11 veckor har du veckovisa check-ins med din personliga dietist där ni tillsammans går igenom utmaningar och strategier specifikt för dig. Efter dina 11 veckor påbörjas en vidmakthållande del.

Träffa dietist / läs mer här >>

Lågenergidiet

Utöver livsstilsförändringar som kostråd och fysisk aktivitet kan man ibland ta till ytterligare verktyg som en lågenergidiet (Low calorie diet LCD) för att få en bra start på viktnedgången. (3-4)

En lågenergidiet ersätter all mat med kostersättningar under begränsad tid för att minska kaloriintaget samtidigt som kroppen får all den näring som behövs. Vid start av en diet på egen hand så kan strikt kur hållas i upp till åtta veckor, längre perioder bör sker i samråd med vården. Efter inledande veckor med enbart kostersättningar återgår man stegvis till vanlig mat för att ha gott om tid för att etablera goda matvanor. (5-6)

En snabb viktnedgång i början av en obesitasbehandling ger skjuts i rätt riktning för att lättare kunna göra fler beteendeförändringar för att främja en hälsosam livsstil. (3)

Om du vill veta mer om lågenergidiet som en del av obesitasbehandling rekommenderar vi att du tar kontakt med dietist på din vårdcentral. Du kan även läsa mer om kost & måltidsersättningar på Modifast.se

Medicinsk behandling vid övervikt och obesitas

Livsstilsförändringar utgör grunden i all behandling av obesitas, men ibland kan ett tillägg av receptbelagda läkemedel underlätta en viktnedgång. (8)

För att vara aktuell för behandling med läkemedel krävs att man har ett BMI som motsvarar obesitas, det vill säga 30 eller högre. 

Läkemedelsbehandling kan även vara aktuell om man har ett lägre BMI i kombination med andra riskfaktorer eller sjukdomar så som högt blodtryck, typ 2-diabetes, höga blodfetter eller andningsuppehåll när man sover, så kallad sömnapné.

I Sverige finns idag tre godkända läkemedel mot obesitas. Två av dem ingår dock inte i högkostnadsskyddet . (9)

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och som Tandvård – och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har bestämt ska vara subventionerade, det vill säga till stor del bekostade av staten. Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 350 kronor under en period på ett år räknat från det första köpet. Detta år kallas en högkostnadsperiod.

De tre godkända läkemedlen har olika verksamma substanser och används på lite olika sätt.

Ett verkar på de områden i hjärnan som är involverade i regleringen av hunger och belöning. Ett annat hindrar nedbrytningen av fett i maten och upptaget av fett i tarmarna och ett tredje ökar mättnadskänslan och minskar aptiten.

Två av läkemedlen tas som tabletter och ett med injektionspenna.

Alla tre används som komplement till ett minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet hos vuxna patienter som uppfyller kriterierna för fetma, det vill säga har ett BMI på 30 eller över, eller som har ett lägre BMI i kombination med andra riskfaktorer eller sjukdomar, enligt ovan.

Effekten av all läkemedelsbehandling ska utvärderas efter tre till fyra månader. (9)

Vill du veta mer om läkemedelsbehandling vid fetma, boka en tid hos en läkare på din vårdcentral.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling är vanligtvis bara aktuell vid svår obesitas och efter att man testat andra behandlingsalternativ. (2, 10)

För att vara aktuell för kirurgisk obesitasbehandling i den offentliga vården, ska man ofta ha BMI 40 eller högre, alternativt BMI 35 eller högre med samtidig fetmarelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes, svår sömnapné, problem med viktbärande leder eller ofrivillig barnlöshet. BMI-gränsen för kirurgisk obesitasbehandling kan ibland skilja mellan olika regioner. Man måste även vara över 18 år.

Hos privata vårdgivare kan behandling ibland även erbjudas vid lägre BMI än 35.

De vanligaste metoderna vid obesitasoperationer är:

 • Gastrisk bypass är det vanligaste ingreppet och innebär att en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas ur.
 • Gastrisk sleeve är en annan variant där en stor del av magsäcken opereras bort.
 • Duodenal switch innebär att en stor del av magsäcken opereras bort och en stor del av tunntarmen kopplas ur.

För att komma fram till om en operation kan vara ett alternativ, krävs en remiss till en specialist. Börja med att boka en tid hos en läkare på din vårdcentral.

Vilken behandling kan vara aktuell för dig?

Här kan du få hjälp med att få reda på hur förhållandet mellan din längd och vikt ser ut.


Vid BMI under 18,5

Ditt BMI är under 18,5 vilket innebär att du väger mindre än vad som anses hälsosamt för din längd. Prata med din vårdcentral för att få hjälp med vad du behöver göra för att må bra på sikt.

Vid BMI 18,5-24,9

Ditt BMI ligger inom spannet 18,5–24,9 vilket räknas som normalvikt. Ät sunt och håll dig aktiv, så kommer du att kunna hålla din vikt även i framtiden.

Vid BMI 25-29,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för övervikt (BMI 25 – 29,9) vilket innebär att du väger mer än vad kroppen på sikt mår bra av. Prata med din vårdcentral om hur du kan lägga om din kost och öka din fysiska aktivitet. Eventuellt kan även annan behandling vara aktuell för dig.

Vid BMI 30-34,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad I eller obesitas (30-34,9), något som på sikt även ökar risken för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Förutom hjälp att lägga om kost och öka den fysiska aktiviteten, kan även viktreducerande läkemedel utgöra en del av behandlingen. Prata med din vårdcentral om vad som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Vid BMI 35-39,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad II eller obesitas (35-39,9), vilket innebär en hög risk för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Behandlingen kan innefatta specialkost i form av lågenergipulver och även inbegripa viktreducerande läkemedel och/ eller ett kirurgiskt ingrepp. Prata med din vårdcentral om vilken behandling som är bäst för dig. Du kan även få stöd, råd och uppföljning via stödprogrammet mycontrolsupport.se som du enkelt kan gå med i.

Vid BMI 40

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad III eller obesitas (40-), vilket innebär en mycket hög risk för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Behandlingen kan innefatta specialkost i form av lågenergipulver och även innefatta viktreducerande läkemedel och/eller ett kirurgiskt ingrepp. Prata med din vårdcentral om vilken behandling som är bäst för dig. Du kan även få stöd, råd och uppföljning via stödprogrammet mycontrolsupport.se som du enkelt kan gå med i.

Referenser:

 1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
 2. Fetma och övervikt–behandling i primärvården, Regional medicinsk riktlinje, Västra Götalandsregionen
 3. Larsson, Rössner. Fetma i primärvården. 2016. Studentlitteratur
 4. Handjieva-Darlenska T, Handjiev S, Larsen TM, van Baak MA, Jebb S, Papadaki A, Pfeiffer AF, Martinez JA, Kunesova M, Holst C, Saris WH, Astrup A. Initial weight loss on an 800-kcal diet as a predictor of weight loss success after 8 weeks: the Diogenes study. Eur J Clin Nutr. 2010 Sep;64(9):994-9
 5. Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) 1129-1136
 6. Harder et al. The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients. International Journal of Obesitas (2004) 28, 180-182
 7. Greenway FL. Physiological adaptions to weight loss and factors favouring weight regain. Internat ional Journal of Obesity 2015;39:1188-1196
 8. Fass.se
 9. SFOK. Svensk förening för obesitaskirurgi
 10. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997