Varför är det så viktigt
att inte väga för mycket?

Även om obesitas i sig inte behöver orsaka något lidande, utgör sjukdomen en allvarlig hälsorisk. I takt med att BMI-värdet ökar, ökar risken för svåra följdsjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, sömnapné och cancer. Fetma kan även leda till problem som smärta i rygg, knän och höfter, andfåddhet, halsbränna, sura uppstötningar, gallsten och nedsatt fertilitet. Förutom en lång rad fysiska följdsjukdomar som i vissa fall kan förkorta livet, hänger obesitas också ofta samman med en nedsatt livskvalitet. (1, 2)

Låg självkänsla, ångest och depressioner är vanligt förekommande bland personer som lever med obesitas. (1) Många utsätts även för diskriminering och kränkande behandling. (3, 4)

Ett BMI på 40 eller över, har även klassats som en riskfaktor för covid-19.

Stigmatisering innebär att person eller grupp blir illa behandlad eller diskriminerad, baserat på vissa attribut eller egenskaper. Många personer som lever med obesitas har någon gång mött diskriminering eller kränkande behandling på grund av sin sjukdom. (4)

Vilken inverkan har din vikt på ditt liv?

 • Min vikt hindrar mig från att kunna njuta helt av livet
 • Min vikt hämmar mig i intima situationer
 • Ibland känns det som om folk bedömer mig efter min vikt, inte mina prestationer
 • Min vikt har negativ inverkan på min självkänsla
 • Min vikt hindrar mig från att vara så aktiv som jag skulle vilja vara med mina barn, min familj och mina vänner

Känner du igen dig i något eller några av påståendena ovan, prata med din vårdcentral för att få hjälp att trivas bättre med dig själv.

Hos en person som lever med obesitas är varje kilo mindre ett steg mot bättre hälsa. En viktminskning på 5-10% ger en betydligt minskad risk att drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och typ-2 diabetes, men också en rad andra hälsovinster som förbättrad lungfunktion, lägre blodtryck, bättre sockeromsättning i blodet och högre livskvalitet. (5-10)

Att risken för följdsjukdomar minskar redan efter några kilos viktnedgång, är kanske något man inte alltid uppfattar. Dock brukar man snabbt känna sig piggare. Humöret blir bättre och problem med andning och sura uppstötningar minskar. Varje kilo mindre på vågen minskar dessutom belastningen av knän och höfter, något som kan leda till minskad värk och göra det lättare och roligare att röra på sig.

Referenser:

 1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
 2. SBU. Fetma–problem och åtgärder. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. SBU-rapport nr 160
 3. Christiansen WS, et al. Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 2017;2(13)
 4. Puhl, R et al. Bias, discrimination, and obestiy. Obes Red 2001:9:788-805
 5. Wing RR, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011; 34:148-1486
 6. Courcoulas AP, et al. Weight change and health outcomes at 3 years after bariatric surgery among individuals with severe obesity. JAMA 2013;310(22): 2416-25.
 7. Hassan MK, et al. Obesity and health-related quality of life: a cross-sectional analysis of the US population. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1227-32.
 8. Sarwer DB, Steffen KJ. Quality of life, body image and sexual functioning in bariatric surgery patients. Eur Eat Disord Rev 2015;23(6):504-8.
 9. Held M, et al. Pulmonary and cardiac function in asymptomatic obese subjects and changes following a structured weight reduction program: a prospective observational study. PLoS One 2014;9(9):e107480. 10. Hamman RF, et al. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7
 10. Hamman RF, et al. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7