Vill du komma
i kontakt
med andra i
samma situation
som du?

Om du lever med övervikt eller obesitas är du långt ifrån ensam. Idag har var sjätte svensk ett BMI över 30 och antalet människor som väger mer än vad som anses hälsosamt, ökar över hela världen. (1, 2)

Här hittar du exempel på en organisation som inte bara kan hjälpa dig att ta steget mot ett mer hälsosamt liv, utan också sammanföra dig med andra med samma ambitioner som du.

Riksförbundet Obesitas Sverige
Riksförbundet Obesitas Sverige har sedan 1995 arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter i syfte att tillgodose behoven hos personer som lever med övervikt och obesitas. Visionen är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård. På hobs.se hittar man information om forskning, behandling och förbundets arbete. Man kan även ställa frågor till olika experter, få hjälp via en stödlinje och skapa ett konto som gör det möjligt att få kontakt med andra via olika forum.

>> https://www.hobs.se

Referenser:

  1. Folkhälsomyndigheten. Öppna jämförelser folkhälsa 2019
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country